Hey, ik ben Miriam,

Op een moment in mijn leven werd ik gegrepen door de fotografiemicrobe. Een ding dat aan je bijt en je niet meer loslaat. Je kan niet anders dan er vorm aan geven en het verder uitdiepen. Fotografie werkt als een spons. Je wil alles opnemen en vorm geven. Door je lens valt de schoonheid van alles en iedereen op. Je streeft er naar om het mooie, het emotionele naar voor te brengen. Zwart-wit heeft mijn voorkeur omdat je niet afgeleid wordt door de kleuren waardoor je blik naar de essentie gaat. Ik werk graag met sterke contrasten om de emotie nog meer te benadrukken..

Daarnaast heb ik ook een grote adoratie voor wildlife en natuur waar ik me volledig kan in uitleven. Het subtiele spel van de lichtcomposities in mijn beeld vangen boeit me enorm. Van de onmetelijke pracht van de natuur in al zijn facetten maak ik dankbaar gebruik om net dat minieme stukje natuur te benadrukken en te verenigen met het beeld dat in mijn hoofd leeft.

Moments of life